www.saffort.sk - Saffort Northern Europe predstavuje internetové stránky pre predaj trezorov.

Naše aktivity sú založené na týchto zásadách ochrany osobných údajov:

1. Bezpečné uchovávanie osobných informácií:

  • Rešpektujeme vaše súkromie a sme odhodlaní dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov a iné právne predpisy;
  • Zaistíme bezpečnosť osobných údajov každého užívateľa, ktorý používa služby nášho e-shopu;
  • Pri prehliadaní webových stránok, sú uchovávané vaša IP adresa, prihlasovacie čas, odkazy na stránky, ktoré boli navštívené, a ďalšie informácie, ktoré nám poskytuje tzv. "Cookies", malé textové súbory uložené vo vašom prehliadači. Používame tiež "pixelové značky", malé grafické obrázky, ktoré pomáhajú počítať celkový počet návštevníkov webu. Osobné dáta používateľa sa zhromažďujú len na štatistické účely.

 

2. Použitie informácií za účelom spätnej väzby a zvyšovania kvality služieb zákazníkom:

  • Aby bolo zaistené efektívne odbavovanie objednávok, včasné dodanie a vysoká kvalita služieb zákazníkom, žiadame vás o poskytnutie osobných údajov, ako je (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, atď);
  • Každé spojenie e-shopu a elektronického bankovníctva zákazníka a elektronických platobných systémov je riešené bezpečnými bankovými systémami;
  • E-Commerce služby sú k dispozícii len osobám starším ako 18 rokov.

 

3. Bezpečnosť informácií:

  • Zaviazali sme sa neposkytovať osobných dáta tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov uvedených v zákone.
  • Používame bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií pred neoprávneným sprístupnením, zneužitím alebo pozmeňovaním, ako aj pravidelné testy úrovne bezpečnostných opatrení, aby sme zaistili vaše súkromie.

 

4. Autorské práva

  • Autorské práva k stránkam www.saffort.sk náleží Saffort Northern Europe, Ltd. Je prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovanie, použitie a distribúciu akýchkoľvek informácií z webových stránok na iných webových stránkach alebo médiách. Akékoľvek otázky týkajúce sa autorských práv a využívanie informácií z www.saffort.sk môže zaslať na e-mail [email protected].