Odborná inštalácia trezorov, kotvenie trezorov, betónovanie a zamurovanie trezorov

Poďme si rozdeliť práce s upevnením trezoru na pevno do niekoľkých kategórií podľa typu trezoru.Trezory všeobecne je vždy po zakúpení ihneď riadne ukotviť a to ako pre bezpečnosť proti prevráteniu, pre to aby zlodeji trezor neodniesli a hlavne kvôli poisťovniam ktoré ukotvenie trezoru vyžadujú pre riadne krytie poistkou.

Kotvenie lacnejších či menších sejfov pre domácnosť

Ukotvenie trezoru rádovo niekoľko stoviek či tisíc korún odporúčame vždy a nekompromisne.

Voľba či kotviť či nekotvit trezor je pochopiteľne vždy na klientovi, avšak pravdepodobnosť, že bude ľahký trezor odnesený zlodeji v náručí je obrovská. Zlodej si potom v pokoji v dielni s potrebným náradím trezor rozreže a vyberie z trezoru celý jeho obsah.

Malé sejfy odporúčame uschovávať v priestoroch ako sú šatníkové skrine, vstavané skrine a iné skryté miesta. Tieto trezory by nemali byť určite vidieť na prvý pohľad.

Ako malý trezor prichytiť k podlahe či k stene? Povedzme sejfy necertifikované do 20 kg hmotnosti.

Všetky sejfy majú už predvŕtané otvory pre ukotvenie, kotviacimi skrutkami či hmoždinkami a to na spod trezoru a na zadnej stene trezoru.

Použiť hmožděnky či kotviace sady?

Hmožděnky určite neodporúčame používať, naozaj len v krajnej situácii. Múry sú vo väčšine prípadov u starších budov nedostačujúci, múry sa sypú a hmožděnky jednoducho nedrží. Vyrvať preto taký sejf zo steny nezaberie veľa sily.

Kotviace skrutky - Mechanická kotva vs chemická kotva

Na trhu nájdeme dva spôsoby kotvenia a to buď tzv. Mechanickou kotvou čo sú v podstate skrutky ktoré sa po navŕtanie diery do podlahy či do steny pri ich skrutkovanie rozťahujú a zabraňujú tak spätnému vytrhnutie. Mechanickú kotvu odporúčame používať v prípade, že plánujete do budúcna s trezorom ešte hýbať. Mechanická kotva je u väčšiny trezorov už súčasťou balenia. Vždy odporúčame však prekonzultovať správnosť a vhodnosť daných skrutiek a chemického kotvenie s vaším lokálnym železářstvím, ktorí vám odporučí vždy to najlepšie.

Ďaleko častejšie je potom chemická kotva - tuba obsahuje chemickú zmes v kombinácii s kotviacimi skrutkami. Chemické kotvenie sa vykonáva u všetkých podkladov ako sú staré zástavby a tehlové domy kde sa podklad drobí a pravdepodobnosť že skrutky vyjdú je veľká.

Ako ukotviť certifikovaný trezor či ťažký trezor voľne stojaca?

Všetky trezory ktoré disponujú určitým certifikátom či už ohňovzdorným či bezpečnostným treba riadne ukotviť. Trezory sú vždy vybavené bezpečnostnými mechanickými skrutky z továrne. Továreň prikladá skrutky ktoré väčšinou znesú podklad ako betón či panel, kotvíte ak trezor do tehly či mäkkého podkladu vždy zvážte poradenstvo od murára či lokálneho železiarstva.

Certifikované trezory predávané na SAFFORT spĺňajú Európske smernice a preto aj lokálne poisťovne veľmi rady vyhovie klientom, ktorí si u nás zakúpi trezor a želajú si zaviesť taký trezor do svojej poistnej zmluvy. Hlavným kritériom pre zavedenie vašich cenností do poistnej zmluvy je mať trezor riadne ocertifikován väčšinou v minimálne I. bezpečnostnej triede a mať trezor riadne ukotvenie / priskrutkovaný / zabetónovanie.

V prípade krádeže alebo požiaru technik z poisťovne veľmi jednoducho spozná či ak trezor bol alebo nebol ukotvenie podľa odporúčania od výrobcu.

Kotvenie ťažkých trezorov nad 200 kg, je to nutné?

Premýšľate prečo kotviť trezor ktorý nikto ani vo 4 ľuďoch neodnesie? Nerobte to, je to zbytečné.Nechce sa vám vŕtať diery do vykurovanej podlahy s novými parketami? Chápeme, ale napriek tomu to urobte bezpečne.

V čase vašej neprítomnosti sa dá odniesť aj 300 kg trezor verte tomu alebo nie ale história píše tieto príbehy veľmi jasne. Len pre pripomenutie, v prípade krádeže, teda rozvrtání trezoru, či iného násilného vniknutia do vášho trezoru poisťovne hradia vašu škodu, avšak len ak je trezor riadne ukotvený na mieste. Radíme nepředvídejte že sa to stať nemôže keď už ste si zodpovedne zaobstarali drahý trezor, určite sa to oplatí.

Kotvenie a inštalácia zbraňových trezorov

Ukotvenie zbraňových trezorov je asi tá najdôležitejšia kategória sama o sebe. Skúste si sami prepočítať koľko vás stojí zbraň uchovaná v rámci trezore. Určite uznáte že sumy sú v rádoch desaťtisícov i stotisíc. Zbraňové trezory a trezorové skrine majú tú nevýhodu, že majú skvelý tvar pre zlodejov, preto aby ho pohodlne odniesli a vytrhli z podlahy. Zapretím sa do hornej časti trezoru na zbrane získa zlodej bohužiaľ najväčší páku, aby ho pohodlne vyvrátil či naložil na auto a odišiel. Všeobecne všetky úzke a vysoké trezory majú túto nevýhodu.

Čo urobiť preto aby bol trezor na zbrane riadne ukotvený a nebolo možné ho odniesť aj so zbraňami?

Umiestňujte a ukotvujte trezory na zbrane tak aby neboli prístupné zo strán. Najlepšie je roh miestnosti.

Používajte vždy chemickú súpravu kotvenie pre ukotvenie zbraňových trezorov, je ďaleko pevnejšie ako klasické mechanické kotva. Obestavte trezor iným nábytkom či ho nechajte od stolárov obestavit uzamykateľnou skriňou.

Betónovanie a búranie do steny či podlahy

Ak zvolíte variant zabudovanie trezora do steny či do podlahy urobíte veľmi dobre. Kotvenie trezoru do steny či podlahy je však tou najnáročnejšie a nejodbornější prác. Odporúčame sa vždy vopred informovať u firiem špecializujúcich sa na murárske práce či si veľmi podrobne naštudovať cez videá na youtube alebo v návodoch od tovární ako na to. Ukotvenie trezorov do podlahy či ukotveniu trezorov do steny si je veľmi podobné, vždy sa nasledujú búracie práce, neporiadok a odborné obloženie trezoru s následným betónovaním.

Trezory do steny:

1. Pre splnenie bezpečnostných tried výrobkov v I. a II. bezpečnostnej triede, musí byť trezor zamurovaný tak aby bol zo všetkých strán pokrytý betónovou vrstvou min. 100 mm betónu.
2. Pre splnenie bezpečnostnej triedy výrobku v triede Z2, musí byť trezor zamurovaný tak aby bol zo všetkých strán pokrytý betónovou vrstvou min. 60 mm silnú.
3. Pred zabetónovaním je NUTNÉ z vonkajšej strany trezoru (sejfe) dôkladne utesniť silikónovým tmelom všetky spoje plechov, vrátane krytiek závor a postranných líšt. Pri nedodržaní tohto pokynu dôjde k preniknutiu vlhkosti (prípadne vody) z betónovej zmesi do trezoru a následne k poškodeniu povrchovej úpravy výrobku (odlupovanie farby, korózie), alebo k poškodeniu správnej funkcie zámkových systémov.
POZOR: Používajte zásadne suchú (hustú) betónovú zmes.
4. Ďalej pred betónovaním rozoprite steny proti vychýleniu dovnútra!
5. Betónovú vrstvu odporúčame preložiť oceľovou armatúrou (najmä v bezpečnostnej  triede II). Trezor musí byť zamurovaný v línii so stenou, nesmie presahovať. Použite kvalitný betón o minimálnej pevnosti 30 MPa.
6. Ak budete inštalovať výrobok s dverami, po zabetónovaní nechajte 2 dni trezor uzavretý, aby nedošlo k jeho vychýleniu. Potom trezor otvorte a ponechajte po dobu min. 21 dní otvorený z dôvodu odvetranie vlhkosti z betónovej zmesi.
7. Ak je trezor zabudovaný do steny medzi dve miesta s rozdielom teplôt (vonkajšia múr), je nutné trezor izolovať vhodnými izolačnými materiálmi tak, aby okolo trezoru zostala odporúčaná hrúbka betónovej zmesi. Predíde sa tak vytvorenie rosného bodu vo vnútri trezoru.
8. Ak je trezor osadený elektronickým zámkom a dvere nebudú vysadené, NESMIE SA NA TREZORA zvárať! Dôjde k zničeniu zámku (dvere trezoru je nutné vysadiť).

Trezory do podlahy:

Inštalácia trezoru do podlahy prebieha v podstate rovnako ako v návode pre trezory do steny, s tým rozdielom, že je nutné klásť dôraz na ďalšiu parametre:

1. Pred zabudovaním vykonajte dôkladné utesnenie všetkých spar na trezoru pomôcť silikónu.
2. Urobte dôkladne izoláciu proti vlhkosti (tvorení rosného bodu) a proti spodnej vode pomôcť stavebno izolačných materiálov.
3. Pri inštalácii dôkladne dbajte na to, aby z podlahy nestekala voda do trezoru, napr. Pri umývaní podlahy, havarii vody atď. Odporúčame podlahu "vyspádovať" na opačnú stranu než je zabudovaný trezor.
4. Dbajte pri inštalácii na to, aby bol betón dôkladne spojený s okolitým murivom alebo podlahou.

V závere by sme radi povedali že odporúčame vykonávať zamurovanie trezoru do steny či do podlahy radšej profesionálnymi firmami murárskymi. Samozrejme veríte Ak si natoľko že to zvládnete sami jedine dobre.

Ak budete mať akúkoľvek otázku týkajúcu sa zabudovávanie trezorov do podlahy, do steny či kotvenie trezorov a kde zohnať technika ktorý vám s týmto poradia neváhajte nás kontaktovať. Náš online obchod s trezory SAFFORT vám veľmi rád poradí a odporučí vhodné techniky z vášho okolia.

Náš showroom a kancelária nájdete na Prahe 9 Pod pekárňami pre prípadné konzultácie.

Ceny kotvenie a ostatných prác vám oznámime na vyžiadanie samozrejme. hrubé ceny

1500 kč / 70 EUR Cena za ukotvenie trezoru univerzálny mechanickú kotvou. 2500 Sk / 100 EUR cena za ukotvenie cez chemickú kotvu.

Váš SAFFORT